Scroll Top

Istorijat

Tradicija
Kvalitet i raznolikost

Kasnije, delatnost se proširuje iz godine u godinu, kao i preradni kapaciteti, tako da se sada delatnost zasniva i na otkupu, proizvodnji, preradi i prodaji voća: jagoda, višnja, šljiva, malina, borovnica, kupina. Danas se ovo preduzeće bavi otkupom, proizvodnjom, preradom i prodajom svežeg i zamrznutog gajenog voća, šumskog voća i pečuraka. Stvoren je i novi brend – “Artfood” proizvodi.
Fungo Jug d.o.o je sertifikovani proizvođač hrane i od 2005 godine posluje u skladu sa principima sistema kvaliteta ISO 2001:2008 u okviru kojih su integrisani principi HACCP sistema i sertifikovani je proizvodjač hrane.U svom proizvodnom kompleksu, preduzeće poseduje 4 hladnjače sa skladišnim visokoregalnim komorama oko 4.700,0 m3 kapaciteta, odnosno oko 1.500 tona skladišnog prostora (zavisno od vrste robe koja se skladišti) i dnevnim kapacitetom dubokog zamrzavanja od oko 50 tona robe. Takođe, ovo privredno društvo poseduje solidan vozni park sa lakim dostavnim vozilima opremljenim rashladnim uređajima za dovoz robe i ima optimalnu geografsku raspoređenu mrežu otkupnih mesta, odakle se vrši otkup voća i pečuraka, što doprinosi tome da obim izvoza zamrznutih proizvoda kreće oko 3.000 tona godišnje.

“FUNGO-JUG“ D.O.O.
ISTORIJAT FIRME

Geografski položaj i klimatski uslovi Jablaničkog okruga čine povoljan
ambijent ovog kraja za razvoj različitih vrsta voća i šumskih plodova.
Fungo Jug d.o.o. je privredno društvo koje se bavi otkupom, proizvodnjom, preradom i prodajom poljoprivrednih i šumskih proizvoda. Osnovano je 1990.godine kao mešovito preduzeće sa srpsko- italijanskim kapitalom i tada je bilo 5 stalno zapošljenih radnika. Sada ima preko 50 stalno zapošljenih radnika i oko 50-100 sezonskih radnika. Vlasnici i osnivači su: Dragoslav Jovanović iz Čukljenika, kod Leskovca, dugogodišnji direktor predizeća sve do odlaska u penziju i Roberto Miatello iz Italije , koji je jedan od vlasnika preduzća Erica S.R.L. Iz Italije.
Preradni centar se nalazi u selu Čukljenik, 15 km od Leskovca.
Prvih 10 godina, delatnost preduzeća se pretežno zasnivala na otkupu, preradi i prodaji šumskih pečuraka: vrganja, lisičare, crne trube….

Brend
Prepoznatljivost

Kao što je već napomenuto, preduzeće Fungo-Jug u okviru svog poslovanja razvija robnu marku Artfood.
Brend Artfood nastao je 2010. godine i zaštićen u zavodu za Intelektualnu svojinu. Pod brendom “Artfood“ preduzeće proizvodi razne kategorije finalnih proizvoda: matični voćni sokovi, smutiji, voćni sirupi, kompoti, džemovi sa fruktozom i stevijom, proizvodi u ulju, voće i pečurke u malim pakovanjima, voćni čajevi, sušeni proizvodi. Distribucija ovih proizvoda se vrši preko veletrgovina zdrave hrane. Radi bolje dostupnosti naših proizvoda budućim kupcima, napravljen je sajt (www.artfood.rs). Poslednjih pet godina postoji i izvoz ovih proizvoda u Makedoniji, Mađarskoj, Crnoj Gori, Francuskoj i Australiji.

Tehnologija.
Proizvodnja

Privredno društvo u svom vlasništu i zakupu ima i dugogodišnje zasade voća u površini od oko 15 ha u selu Lapotincu, blizu Bojnika. Tu ima zasada kupina i zasada višanja. Na većini parcela pod zasadima izgradjeni su arterijski bunari sa sistemom kap po kap, radi blagovremenog navodnjavanja. Takodje, od pre nekoliko godina u od grada Leskovca uzete su u zakup na 10 godina parcele sa kruškama, jabukama i višnjama, površine oko 60 hektara.
Preduzece spada u kategoriju pretežnih izvoznika poljoprivrednih i šumskih proizvoda. Bavi se preradom i prodajom duboko zamrznutog voća i šumskih proizvoda za industrijsku upotrebu. Sa pojedinim kupcima postoji poslovna saradnja od 25 i više godina, sa kojima se poslovne aktivnosti dogovarju pre početka predstojeće sezone. Preko Horeca distributera preduzeće snabdeva duboko zamrznutim proizvodima hotele i restorane u Srbiji.